Wakil Panitera

Wakil Panitera

Wakil Panitera

Secara umum wakil panitera bertugas :

 • Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
 • Membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan membantu mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengawasi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain
 • Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan
 • Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya

1)        Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum bertugas :

 • Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
 • Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, dan menyimpan arsip berkas perkara
 • Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji serta menyajikan data hisab, rukyat, sumpah jabatan atau PNS, penelitian dan lain sebagainya serta melaporkannya kepada pimpinan
 • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya

2)        Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan bertugas melaksanakan tugas panitera muda gugatan dalam bidang perkara permohonan. Termasuk dalam perkara permohonan ialah permohonan petolongan pembagian warisan di luar sengketa, permohonan legalisasi akta Ahli waris di bawah tangan dan lain-lainnya.

3)        Panitera Muda Gugatan

                  Panitera Muda Gugatan bertugas :

 • Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
 • Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan
 • Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan gugatan
 • Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya
 • Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara apabila dimintanya
 • Menyiapkan perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali
 • Menyerahakan arsip berkas pekara kepada panitera muda hukum.

sumber :

Do Security Antivirus – Mobile Protect Guardian 1.0.0.16 Apk